Så gör du

 

Så gör du

 Så gör du  (manustext till filmen, pdf-fil)

Det ska vara enkelt med miljöarbete. Därför har Stockholms universitet tagit fram ett antal miljörutiner och anvisningar som du som anställd ska följa. Om du följer rutinerna och anvisningarna så följer du svensk miljölagstiftning och andra krav. Det bästa är att du minskar påverkan på miljön i ditt vardagliga arbete.

Kontakt

Ordförande för Miljörådet

Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Miljöcontroller

Viktor.Lundborg@su.se

Miljöstrateg

Lotten.Juhlin@su.se

Miljökommunikatör

Ilari.Ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Mikael.Corell@su.se

Kemikaliesamordnare

Johan.Fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: Nathaniel.Morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: Paul.Glantz@aces.su.se