Miljöarbete

  Miljöarbete vid Stockholms universitet

  Vi är en hel organisation som arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001. Miljöhänsyn är alltså en del i vårt vardagliga arbete.

  Miljörådet är med och  driver miljöarbetet framåt. Ordförande är, sedan februari 2020, professor Magnus Breitholtz, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap.

  Universitetet vill minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete. Alla medarbetare är med i det arbetet.

  Kontakt

  Miljörådet och Team miljö

  Ordförande för Miljörådet

  Magnus.Breitholtz@aces.su.se

  Miljöcontroller

  Viktor.Lundborg@su.se

  Miljöstrateg

  Lotten.Juhlin@su.se

  Miljökommunikatör

  Ilari.Ohring@su.se

  Laboratoriesäkerhetssamordnare

  Mikael.Corell@su.se

  Kemikaliesamordnare

  Johan.Fang@su.se

  Miljösamordnare

  Området för humanvetenskaper: Nathaniel.Morris@su.se

  Området för för Naturvetenskap: Paul.Glantz@aces.su.se