Miljöarbete

  Miljöarbete vid Stockholms universitet

  Vi är en hel organisation som arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001. Miljöhänsyn är alltså en del i vårt vardagliga arbete.

  Universitetet vill minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete. Alla medarbetare är med i det arbetet.

  Kontakt

  Team miljö

  Miljöcontroller

  viktor.lundborg@su.se

  Miljöstrateg

  lotten.juhlin@su.se

  Miljökommunikatör

  ilari.ohring@su.se

  Laboratoriesäkerhetssamordnare

  mikael.corell@su.se

  Kemikaliesamordnare

  johan.fang@su.se

  Miljösamordnare

  Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

  Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se