Miljöarbete

   Miljöarbete vid Stockholms universitet

   Vid Stockholms universitet bidrar vi till kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor till det omgivande samhället genom forskning, utbildning och samverkan. Samtidigt försöker vi också minska vår egen miljöpåverkan genom att jobba med målsättning, förbättring och uppföljning.

   Miljöpolicy

   Syftet med universitetets miljöpolicy är att deklarera miljöambitioner och utgör grunden för Stockholms universitets miljöarbete. Den sätter riktning och kan även redovisa övergripande mål och åtaganden.

   Resan mot ett klimatneutralt universitet

   Universitetet har som målsättning att vara koldioxidneutralt år 2040. Som en del i arbetet har universitetet tagit fram en klimatfärdplan som lyfter förslag på åtgärder och målformuleringar.

   I december beslutade rektor om den reviderade klimatfärdplanen för perioden 2020–2040. För att hantera såväl ny kunskap som förändrade förutsättningar revideras klimatfärdplanen vartannat år.

   Mötes- och resepolicy

   Stockholms universitets policy för möten och resor grundar sig på målsättningen om koldioxidneutralitet 2040 och att universitetet ska främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

   Prenumerera på Miljöbrevet

   Få senaste nytt varje månad och du kan avanmäla dig när du vill via länk i utskicket.

   Centrala miljöfunktionen

   Hittar du inte informationen du är ute efter? Ta då kontakt med någon från Miljörådet eller den centrala miljöfunktionen.