Humanvetenskapliga området

Regelverk och beslut inom det humanvetenskapliga området

Universitetets verksamhet styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen, men det fattas också beslut internt inom universitetet hur verksamheten ska bedrivas.

Universitetets verksamhet styrs i första hand av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler finns för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i Universitetsstyrelsen, områdesnämnderna, fakultetsnämnderna och institutionsstyrelserna, samt av rektor, vicerektor, dekanus och prefekt.

Humanvetenskapliga områdets regler och riktlinjer finner du i menyn till vänster.

För regler och policydokument som rör organisation och beslutsstruktur samt universitets besluts- och delegationsordning, se Organisation & beslutsstruktur.

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Här kan du läsa rekommendationer från Humanvetenskapliga området gällande disputationer och licentiatseminarier under det pågående coronaviruset.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier