Det humanvetenskapliga områdets besluts- och delegationsordning omfattar:

  1. Beslutanderätt för Områdesnämnden för humanvetenskap
  2. Vicerektors beslutanderätt
  3. Vidaredelegation från Områdesnämnden för humanvetenskap till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna
  4. Vidaredelegation från universitetsdirektören till chefen för Områdeskansliet för humanvetenskap.

Besluts- och delegationsonrdning för Humanvetenskapliga området fr.o.m. 2023-04-19 (374 Kb) .

 

Se även Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.