De nya gemensamma formulären ska användas från och med 1 november 2015 för samtliga doktorander som antas samt aktiva doktorander som inte tidigare har haft en individuell studieplan.

Uppföljning av doktorander antagna före 1 november 2015 ska ske med hjälp av det nya uppföljningsformuläret senast från och med 1 januari 2020.

Fakulteterna eller institutionerna kan besluta om en tidigarelagd implementering.

Formulär och anvisningar

Obs! Spara ner dokumentet på din dator innan du börjar arbeta med det.