Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema från 20 februari 2017

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.

  • Stockholm University organisation chart. Illustration Universitetets organisationsscheman för 2018 2018-03-01 Nu finns aktuella organisationsscheman för Stockholms universitet på webben. Engelska benämningar av rektor, prorektor och vice rektor samt Avdelningen för planering och ledningsstöd har förändrats. Universitetet har sedan årskiftet två vicerektorer för humanvetenskapen mot tidigare en.
  • Astrid Söderbergh Widding. Photo: Niklas Björling Universitetets ledning 2018-02-19 Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, förvaltningschef samt ställföreträdande förvaltningschef. Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.
  • Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten, Ann-Marie Begler, Adam Tiwe, Micaela Kedhamar, Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius och Mats Danielson. Universitetsstyrelsen 2018-02-15 Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin