Institutionslistor

Vi har idag 56 institutioner, institut och centra med ett så kallat 3-siffrigt institutionsnummer. Högste chef är en prefekt eller föreståndare. Listan är organisatorisk och innehåller endast enheter med ”institutionsstatus”. Här finns listorna:

Centralistor

Sedan finns ett antal centra inom institutioner, vilka organisatoriskt hör till en institution. Dessa enheter är ofta integrativa forskningsmiljöer, involverande flera ämnen och institutioner liksom externa parter, men kan också vara specialiserade forskningsinstitut. Här finns dessa:

Ovanwebbsidor aktualiseras genom rektorsbeslut, eller en gång per år via avstämningar med kanslichefer och vicerektorer inom human- och naturvetenskapen. 

Universitetets ledning

Vilka som sitter i universitetets ledning, samt deras funktionstitlar, hittar du här:

Organisationsscheman

Organisationsscheman uppdateras kontinuerligt både vid ovan förändringar, och förändringar inom universitetsförvaltningen. De senaste förändringarna kommer att vara införda inom kort, på dessa sidor: