Information in English

Forskningsfinansiering

Vi ger kvalificerat stöd till universitetets forskare och institutioner i samband med ansökan om externa forskningsmedel. Vi ger bl.a. råd och tips om ansökningsstrategier, möjliga finansiärer, aktuella utlysningar och läser forskningsansökningar, samt granskar budget utifrån finansiärernas krav. Avdelningen anordnar också ett antal informationsseminarier i anslutning till större utlysningar.

Vi förmedlar vid behov kontakt med universitetets jurister i avtalsprocesser. Avdelningens projektekonomer ger stöd kring budgetfrågor innan, under och efter projektets gång. Läs mer på våra sidor om forskningsfinansiering.

Forskningsetik

Vi bistår i forskningsetiska frågor och ger kanslistöd till Rådet för god forskningssed i frågor om vetenskaplig oredlighet. Etik i forskningen innefattar många aspekter som beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. Dessa rör bl.a. forskning som involverar människor och djur, personuppgifter, dataregister samt lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker. Vi har samlat information om forskningsetiska frågor här. Etikstödfunktionen kan kontaktas via etik@fs.su.se.

Internationell samordning

Internationellt arbete bedrivs vid många olika enheter inom universitetet och Avdelningen för forskningsstöd samordnar internationaliseringsarbetet på central nivå. Forskningsstöd arbetar aktivt med att uppmuntra och koordinera strategiska samarbeten med universitet i andra länder. Vi lyfter fram Stockholms universitets framstående forskning och utvecklar relationerna med världsledande universitet. Vi deltar också i en rad internationella nätverk och koordinerar internationella besök till ledningen. Maria Wikse är universitets Internationella samordnare.  

Inom ramen för alla våra uppdrag ger vi stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser.