Rektors kansli omfattar tre sekretariat: Ledningssekretariatet, Planeringssekretariatet och Rättssekretariatet.

Ledningssekretariatet

Maria Wilenius är chef för Ledningssekretariatet. Foto: Niklas Björling

Ledningssekretariatet har bland annat ansvar för beredning och kvalitetssäkring av beslut som remissyttranden och utredningar, stöd till universitetsstyrelsen, styrdokument och regelboken, internationell besökshantering, kvalitetssäkringssystem för utbildning, övergripande lärarutbildningsfrågor, projektstöd och verksamhetsutveckling.

Maria Wilenius är chef för Ledningssekretariatet.

 

Planeringssekretariatet

Åsa Borin, chef för planeringssekretariatet. Foto: Niklas Björling

Planeringssekretariatet ansvarar bland annat för att upprätthålla och utveckla universitetets verksamhetsplaneringsprocess, styrdokumen för planerings- och budgetfrågor, att bistå ledningen, områdena, institutioner och avdelningar i planerings- och budgetfrågor, samt att tillhandahålla assistentstöd till rektor, prorektor och förvaltningschef.

Åsa Borin är chef för Planeringssekretariatet.

 

Rättssekretariatet

Markos Stavroulakis. Foto: Marc Femenia

Rättssekretariatets arbetsuppgifter omfattar bland annat övergripande ansvar för högskolejuridiska och offentligrättsliga frågor, stöd i löpande juridiska frågor, samordning och beredning av disciplinärenden och förvaltningsrättsliga frågor, samt att bistå i immaterialsrättsliga frågor.

Markos Stavroulakis är chef för Rättssekretariatet.

 

Funktionsadresser

Här finns vi: Universitetsvägen 16, Bloms hus