Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Universitetsdirektör är Eino Örnfeldt.