Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Universitetsdirektör är Åsa Borin.