Pia Grankvist. Foto: Anna-Karin Landin.
Pia Grankvist. Foto: Anna-Karin Landin.

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

- Ekonomiavdelningens uppdrag är att inom angivna ansvarsområden ansvara för de ekonomiadministrativa rutinerna, att ge rådgivning och stöd samt upprätthålla och förmedla de lagar/förordningar/regelverk som styr Stockholms universitet. I uppdraget ligger också att förvalta och utveckla de ekonomiadministrativa systemen.

Våra ansvarsområden:

 • Avtalsuppföljning
 • Betalningsflöde
 • Bokslut och årsredovisning – finansiell del
 • Ekonomiadministrativa system
 • E-handel
 • Kapitalförvaltning
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Löpande redovisning
 • Projektadministration
 • Externt redovisningsstöd
 • Statsrapportering
 • Stiftelseadministration
 • Upphandling

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

- Vi som jobbar på avdelningen sitter från och med måndag 19 oktober i Södra huset, A-huset, plan 4. Det är av stort värde att hela avdelningen kan sitta sammanhållet till skillnad mot tidigare. För att komma i kontakt med oss ser vi gärna att man använder sig av serviceportalen. Läs mer om vem som gör vad på avdelningen här.

Har ni några större projekt på gång?

- Absolut! Vi bedriver ett universitetsgemensamt projekt, Ekonomiprojektet, som ska genomföra förändrinar i universitetets ekonomimodell och införa ett nytt ekonomisystem till början av 2022. Allt för att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet inom universitetet.