En trappa som leder upp till byggnaden Aula Magna som ses i bakgrunden.
Aula Magna är universitets stora mötesanläggning. Foto: Agneta Hollström.

Under slutet av januari upptäcktes en vattenläcka i hörsalen i Aula Magna. Vatten har läckt in från taket och orsakat skador på scengolvet och den bakre väggen. För att åtgärda skadorna krävs ett omfattande arbete och då delar av lokalen är fortsatt fuktiga så behöver arbetet påbörjas omgående. Arbetet kan innebära störande ljud och därför kommer hela byggnaden (Aula Magna) att hållas stängd från och med vecka 9 till vecka 23. 

Fastighetsägaren Akademiska hus kan inte fullt ut bedöma hur stor vattenskadan är innan rivningsarbetet har påbörjats och därför finns en risk att renoveringsarbetet drar ut på tiden och att Aula Magna kommer att hållas stängt längre tid än planerat. Arbetet fortgår som planerat och vi kommer löpande att informera om tidsplanen eventuellt ändras. 

Om du har en bokning i Aula Magna under angiven tid för stängningen kommer du snarast att bli kontaktad av funktionen för konferenssamordning – kontakt med dem som har bokningar närmast i tid kommer att prioriteras och vi arbetar oss sedan framåt.

Tack för visad förståelse.