På campus Albano finns olika varianter av lokaler – hörsalar, lärosalar, datasalar, grupprum, studios, laboratorier, informella miljöer och kontorsmiljöer. Alla är utrustade med AV-teknik som är både modern och stabil. Vissa salar är mer tekniktunga än andra, varför vi rekommenderar att du som lärare/föreläsare och ska nyttja en sal för första gången – Kom i god tid till lokalen, det kan ta lite tid för ditt användarkonto upprättas och du får dessutom tid att bekanta dig med tekniken. 

CEUL (centrum för universitetslärarutbildning) erbjuder introduktion till ALC-salarna för dem som undervisar. Läs mer och boka tillfällen här: Lär dig undervisa i ALC-lärosal — teknik och pedagogik

Du kan förbereda dig redan innan du kommer till en sal i Albano för första gången. Läs om teknik/utrustning som finns i respektive sal, samt hitta användarmanualer på följande webbplats: https://support.informationsteknik.se

Har du några frågor eller funderingar?

Vänligen skriv till Informationsteknik som är upphandlad underleverantör gällande AV-utrustning och support i Albano: support@informationsteknik.se