Byggnaden Albanova med grönska i förgrunden.
AlbaNova (foto: Ingmarie Andersson)

 

Akademiska hus har anlitat energikonsulter från Aktea Energy, som kommer att utföra platsbesök vid verksamheterna i AlbaNova. De kommer att kontakta respektive verksamhet innan sitt besök.

Tidsperiod för energikartläggningen

Kartläggningen påbörjas måndagen den 24 januari (2022) och beräknas vara klar i slutet av maj (2022). Energikartläggningen kommer att omfatta både byggnadens och verksamheternas energianvändning. Då det finns olika hyresavtal avseende kall- och varmhyra, så behöver fastighetsägaren Akademiska hus och hyresgästen (SU/KTH) samarbeta för att kunna kartlägga och komma fram till lämpliga energiåtgärder.

Frågor eller funderingar?

För ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Wiman, energiingenjör, Akademiska hus, andreas.wiman@akademiskahus.se 

På webbplatsen: akademiskahus.se eller via vår app Mitt Campus hittar du information och kontaktuppgifter. Du kan även kontakta Akademiska Hus växel på telefonnummer: 010 557 24 00.