Då flera av universitetets verksamheter flyttat det senaste året, vill vi påminna ansvariga vid institutioner och avdelningar att kontrollera samt (eventuellt) uppdatera era uppgifter i Google Maps – kontaktuppgifter, besöksadress, adress till webbplats, etc. Detta med anledning att de flesta studenter och besökare, till universitetet och dess verksamheter, använder sig av sökmotorn Google när de ska hitta till en plats.