Startsida Serviceportalen visar alternativen för de olika funktioner man kan få hjälp med i portalen

Tidigare fanns bara ett formulär i Serviceportalen för direkt kontakt med lokalförvaltare (rödmarkerad ruta, med frågeteckecken i bilden ovan):

Fråga/felanmälan | Fråga Fastighetsavdelningen och i list-menyn vid Vad gäller din fråga? valet: Lokalförändring.

Detta formulär finns kvar för hantering av frågor till hela Fastighetsavdelningen. Men Lokalförändring kommer att ersättas med: Lokalfrågor – Allmänna. Här kan du framöver ställa frågor till lokalförvaltarna gällande ritningar, aktuella tilldelade rum, etc.

Ny kontaktväg – nya formulär

Från och med den 1 december 2021 blir det enklare i Serviceportalen för verksamheter att göra en beställning gällande lokalförändring, verksamhetsanpassning, uppsägning eller tilldelning av rum. Under Beställning (se grönmarkerad, ruta längst ned till höger i bilden ovan) kommer det att finnas en separat kategori/mapp för Lokalförsörjning. I den mappen kommer följande två nya formulär för beställning av lokalärenden att finnas:

Eftersom de nya formulären är upprättade som en beställning kommer den blankett (A10 - lokalförfrågningar), som tidigare skickats till prefekt eller administrativ chef för påskrift efter ett ärende registrerats, inte längre att behövas. OBS! Gäller bara ärenden registrerade efter den 1 december, ärenden som registrerats tidigare hanteras som tidigare.

Välkommen med frågor/ärenden!