Onsdag 15 december 2021

133:12–17 Södra Huset A-F kl. 7:00-8:00
69:66 Skära Villan kl. 10:00-10:15
69:70 Gula Villan kl. 10:15-10:30
88:01 Frescati Backe kl. 10:30-11:00
88:06 Frescati Backe Studios kl. 15:10-15:30
133:06–08 MSL kl. 08:00-10:00
133:20 Wallenberg kl. 12:00-12:20
133:02 Botanicum kl. 12:20-12:40 inkl. ställverk
133:25 GEO 13:50-15:10
49:3 Albanova Fysikcentrum 7:00-9:00

Torsdag 16 december 2021

133:22 Biblioteket kl. 7:00-8:00
69:45 Allhuset/Lantis kl. 8:00-8:30
58:01 Frescati Hage kl. 8:40-9:00
58:02 Frescati Hage kl. 9:00-9:30
58:08/09 Frescati Hage kl. 9:50-10:10
58:10 Gösta Ekman Lab kl. 10:10-10:30
59:4/26 Kräftriket kl. 10:30-11:00
59:5/6 Kräftriket kl. 12:00-12:40
59:02 Kräftriket kl. 12:40-13:00  
59:03 Kräftriket kl. 13:00-13:20
59:08 Kräftriket kl. 13:20-13:30
59:15 Kräftriket kl. 13:40-14:00
59:24–25 Kräftriket kl. 14:00-14:40
59:16 Kräftriket kl. 14:40-15:00
49:01–16 AlbaNova, Små husen kl.07:00-09:00

Fredag 17 december 2021

133:11 Studenthuset kl. 6:00-7:00
69:82 Aula Magna kl. 7:00-7:30
133:21/26 Arrhenius A-C och KÖL kl. 7:40-9:00
133:23 Arrhenius D-H kl. 9:30-10:30
133:04 Bojan/Nobel kl. 10:30-11:15
133:23 Arrhenius NPQ kl. 12:15-13:25
60:03 Albano Hus 3 kl. 13:30-14:30