Avdelningen består av två sektioner; Lokal- och bostadsförsörjning och Universitetsservice. Vid avdelningen finns även ett antal grupper med olika specialistfunktioner: arbetarskydd, kansli, säkerhet och utveckling. László Nagy Nemedi, universitetets fastighetschef, är avdelningschef. 

Kontakta Fastighetsavdelningen

Serviceportalen – fråga Fastighetsavdelningen

Besöksadress

Albano Hus 3, plan 4, Albanovägen 29 

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: 645 

Fastighetsavdelningens sektioner

Frescati Södra Huset, Hus F. Foto: Ingmarie Andersson.

 

Lokal- och bostadsförsörjning

Sektionen består av tre grupper:

  1. Lokalförvaltningen: ansvarar för universitetets lokaler, planerar och samordnar deras användning för alla verksamheter vid universitetet.
  2. Bostadsförvaltningen: stödjer internationalisering genom att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och forskare.
  3. Tekniker: erbjuder vaktmästeritjänster såsom montering, reparationer och mindre flyttar med mera. 

Universitetsservice

Sektionen innefattar flera olika verksamheter, med strategiska och operativa expertfunktioner, fördelade inom: Servicecenter, SU-butiken, Konferenssamordning, Tentamens- och undervisningsservice. Sektionen ansvarar även för funktionerna: lokalvård, post-, gods-, gas-, avfallshantering, växter och fruktkorgar.