Personalavdelningen svarar vidare för löneadministration, reseräkningar samt pensions- och försäkringsfrågor liksom för personalstatistiska och personalekonomiska redovisningar.

Personalavdelningen svarar – i samverkan med institutionerna – även för personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete, m.m.

Kontaktuppgifter

Personalavdelningens lokaler finns i Södra huset, Hus A, plan 5. 

Vem är din institutions kontaktperson? Se på listan "Lönehandläggare och personalspecialister efter institutionsnummer" bland bifogade filer längst ner på sidan.

Faktura- och leverantörsinformation

Se Faktura, betalningar och e-handel.
Skriv i fakturan som referens 654.