Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Tillförordnad universitetsdirektör är Åsa Borin.