Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Förvaltningschef är Eino Örnfeldt.

Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017
Universitetsförvaltningens organisationschema från 1 januari 2017