Vem gör vad

Maryam Hansson Edalat

MARYAM HANSSON EDALAT, avdelningschef. Undertecknar europeiska och andra internationella avtal enligt delegationsordningen vid Stockholms universitet. Är Legal Entity Appointed Representative (LEAR) gentemot Europeiska kommissionen och Authorized Organization Representative (AOR) för NIH.

Leif Järlebark

LEIF JÄRLEBARK, stf. chef, forskningssekreterare. Kontaktperson för Wallenbergstiftelserna och AXA Research. Arbetar med interna processer för KAW-ansökningar inkl. Wallenberg Academy Fellows.

Henrik Aspeborg

HENRIK ASPEBORG, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Horizon 2020 (SC5 Klimat, SC2Food och Bonus). Svenska finansiärer: SSF, Formas, Mistra, Energimyndigheten.

Sara Belfrage

SARA BELFRAGE, forskningssekreterare. Ger stöd till forskare, institutioner och ledning i forskningsetiska frågor. 

Daniel Bergvall

DANIEL BERGVALL, projektekonom. Kontaktperson: Horizon 2020 och övriga EU: Humfak, Jurfak, kemiska sektionen, biologiska sektionen, NORDITA, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Kontaktperson för Amerikanska finansiärer: Samtliga institutioner och centrum.

Ana Cordeiro

ANA CORDEIRO, projektkoordinator. Bistår institutionerna vid koordinering av Horizon 2020- eller andra större externfinansierade projekt.

Emily Dock Åkerman

EMILY DOCK ÅKERMAN, forskningshandläggare. Ansvarig för Prisma. Tar fram statistikunderlag till ledningen. Bevakningsområden: SweCRIS, ORCID.

Fotograf: Eva Dalin

LARS EMRÉN, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom biologiska sektionen. Horizon 2020: FET; nano och bioteknologi; samhälleliga utmaningar gällande hälsa. Övergripande ansvar för ERC Advanced Grants, ERC Consolidator.

Susanne Frykman

SUSANNE FRYKMAN, forskningssekreterare. Projektkoordinator för Stockholm Material Hub. Ger stöd till anslagsansökningar och projektkoordinering.
 

 

Sofia Irinarchos

SOFIA IRINARCHOS, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Samfak. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)- främst ITN. Svenska finansiärer: Forte.Wallenbergstiftelserna: KAW Matematikprogrammet, WAF. Jämställdhetsintegrering. Eurostat.

Danijela Krajisnik

DANIJELA KRAJISNIK, koordinator. Arbetar huvudsakligen med granskning av avtal, koordinering av RF, uppdatering av styrdokument, bevakning av EU:s forskningspolicyer.

Fotograf: Eva Dalin

CHRISTOFER NORÉN JUNGMARKER, projektekonom. Kontaktperson Samfak och matematisk-fysiska sektionen. Horizon 2020 och övriga EU. Redaktör för avdelningens nyhetsbrev och samord­nare för kommunikation.

Fotograf: Eva Dalin

SHEILA NORMAN SHARMA, projektekonom. Team leader. Post-award. Kontaktperson för sektionen för geo- och miljövetenskap och DSV. FP7, Horizon 2020 och övriga EU, Infrastruktur.

Mikko Roos

MIKKO ROOS, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Humfak och Jurfak. Bevakar info-adressen info@fs.su.se. Internationella finansiärer: NordForsk. EU-program: Norface, HERA. MMW, MAW, BWS. Pro Futura. Svenska finansiärer: VR, Forte och RJ. ERC starting, ERC synergy.

Viviana Stechina

VIVIANA STECHINA, forskningssekreterare. Kontaktperson Samfak. Horizon 2020: Marie S. Curie Actions, Europa in a Changing World (SC6) and Security (SC7). Euratom. Implementeringen av Nagoyaprotokollet. Postdoc-stöd.

Anne-Christina Stenberg

ANNE-CHRISTINA STENBERG, projektekonom. Svenska finansiärer inkl. Wallenbergstiftelserna. Brittiska finansiärer. Andra EU-program: HERA och NORFACE.

Maria Svärd Baker

MARIA SVÄRD BAKER, administratör. Ekonomi/budgetansvarig för avdelningen. Personaladministration, ekonomi/budget, SUKAT-ansvarig, inköpskoordinator, lokal-, IT- och licensan­svarig, nyckel- och passerkortansvarig, Printomat och telekontaktansvarig.

Anna-Karin Tidén

ANNA-KARIN TIDÉN, forskningssekreterare. Kontaktperson för finansiering av forskningsinfrastruktur, t.ex. VR och Horisont2020. Kontaktperson för Natfak. Innovations- och ”Impact”-expert samt IPR-koordinator. Ansvarig för utlysningar från Vinnova. Research Professional (utlysningsdatabas). Tjänstledig fr.o.m 1 februari 2020.

Niklas Tranaeus

NIKLAS TRANAEUS, internationell handläggare. Centrala STINT-projekt (MIRAI). Konferens Mirai. Strategiska partnerskap. Tokyo och Helsingfors. Strategiska partnerskap. Utvecklingsprojekt. Kommunikationsprojekt GE

Johanna Wiklund

JOHANNA WIKLUND, internationell handläggare. Centrala STINT-projekt (SASUF inklusive SULAF och ACCESS). Projekt Afrika. Kontaktperson för centrala internationella nätverk. Centrala internationella nätverk. Utvecklingsprojekt. Kommunikationsprojekt GE

Fotograf: Eva Dalin

MARIA WIKSE, internationell samordnare. Ansvarar för universitetets centrala internationaliseringsstrategi och -arbete. Kontaktperson för strategiska partneruniversitet och internationella nätverk. Koordinera och underlätta det samlade internationaliseringsarbetet.

Jonas Åkerman

JONAS ÅKERMAN, forskningssekreterare. Samordnare för forskningsetik. Ger stöd i forskningsetiska frågor till forskare och univer­sitetsledning. Bevakar RRI (Responsible Research and Innovation).