Pia Grankvist. Foto: Anna-Karin Landin.
Pia Grankvist. Foto: Anna-Karin Landin.

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

Ekonomiavdelningens uppdrag är att inom angivna ansvarsområden ansvara för de ekonomiadministrativa rutinerna, att ge rådgivning och stöd samt upprätthålla och förmedla de lagar/förordningar/regelverk som styr Stockholms universitet. I uppdraget ligger också att förvalta och utveckla de ekonomiadministrativa systemen.

Våra ansvarsområden:

Avtalsuppföljning
Betalningsflöde
Bokslut och årsredovisning – finansiell del
Ekonomiadministrativa system
E-handel
Kapitalförvaltning
Kund- och leverantörsreskontra
Löpande redovisning
Projektadministration
Externt redovisningsstöd
Statsrapportering
Stiftelseadministration
Upphandling

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

Vi som jobbar på avdelningen sitter i paviljongen som ligger mellan Södra husen C och D. För att komma i kontakt med oss ser vi gärna att man använder sig av Serviceportalen. På avdelningens hemsida finns mer information om vem som gör vad.