Ekonomichef

Pia Grankvist 08-674 75 59

 

Central stab

Bertil George 08-674 70 16

Utredare, webbsamordnare, SUHF

Kent Kardell 08-16 25 26

Systemförvaltare, behörigheter och användarnamn/lösenord

Carola Karpegård 08-674 71 41

Personal- och ekonomiadministratör, Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer

Anja Kornhill 08-674 70 32

Administrerar stiftelser

Karolina Pihlblad 08-674 71 44

Projektledare - nytt ekonomisystem

Tiina Reiman 08-16 26 59

Systemförvaltare, behörigheter och användarnamn/lösenord

 

Inköps- och upphandlingssektionen

Susanne Ekman 08-16 44 57

Upphandlingschef

Paul Becker 08-16 10 09

E-handels- och processansvarig

Sara Engman 08-16 33 16

Upphandlingsassistent

Ingrid Eriksson Berg 08-674 75 50

Strategisk upphandlare

Monika Gadhammar 08-16 29 98

Strategisk upphandlare

Samantha Gainsford 08-16 15 72

Inköps- och systemsamordnare

Camilla Holm 08-16 42 15

Inköpssamordnare, Wisum portalen

Anders Karlsson 08-674 71 10

Strategisk upphandlare

Cecilia Landström 08-674 70 47 Föräldrarledig

Strategisk upphandlare

Tomas Lundberg 08-16 13 39

Strategisk upphandlare

Markus Lundström 08- 674 76 67

Strategisk upphandlare

Hans Löthman

Strategisk upphandlare - konsult

Yoshiko Takai 08- 674 75 55

Inköps- och systemsamordnare

Thomas Torpfeldt 08-16 13 12

Avtalscontroller

 

Redovisningssektionen

Aldona Stowik 08-674 75 57

Redovisningschef

Elzbieta Dyrdak 08-674 77 97

Externa medel för Humanistiska fakulteten

Redovisningsansvarig för universitetets holding- och dotterbolag

Fabian Edling 08-16 20 05

Externa medel för Naturvetenskapliga fakulteten

Johan Fredricsson 08-16 22 91

Anslagsfördelning, moms, arkivfrågor redovisningsmaterial, Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer

Ann-Charlotte Fuchs 08-674 71 38

Processledare reskontra, kundkrav/inkasso, reskontraavstämning

Peter Gahnberg 08-674 74 75

Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer, utbetalningar

Daniel Johansson 08-16 20 66

Redovisnings- och bokslutsfrågor, kundupplägg, leverantörsupplägg

Anneli Jonsson 08-674 76 59

Leverantörsupplägg

Stefan Lejonbalk 08- 674 73 52

Externa medel för Naturvetenskapliga fakulteten

Inbetalningar av externa medel på projekt från VR, Formas och Forte

Christer Niklasson 08-16 15 90

Utbetalningar, bankavstämningar, Riksgälden, inköpskort, servicebox

Gabriele Nilsson 08-16 36 74

Controller, boksluts- och redovisningsfrågor

Anders Nordström 08-16 36 07

Avstämning av personalkonton (Personalavdelningen 2 dgr/vecka), budgetverktyget Mercur

Yvonne Oliveira  08-16 29 66

Externa medel för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Gurly Olson  08-16 29 61

Externa medel för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Johanna Persson  08-16 11 19

Externa medel för Humanistiska fakulteten

Bijan Shafeie 08-16 13 65

Redovisning av anläggningstillgångar, inventeringsfrågor och intrastatredovisning

Evan Shlemon 08 - 674 70 21

Inbetalningar

Håkan Sixtensson 08-16 21 32

Inbetalningar, valutakonton, bankavstämningar, checkar, kortinlösen, oidentifierade medel, externa medel för Juridiska fakulteten samt avdelningar inom förvaltningen