Ekonomichef

Pia Grankvist 08-674 75 59

 

Central stab

Gunilla Edgardh 08-674 75 28

Redovisningsansvarig stiftelserna

Bertil George 08-674 70 16

Utredare, webbsamordnare

Kent Kardell 08-16 25 26

Systemförvaltare, behörigheter och användarnamn/lösenord

Carola Karpegård 08-674 71 41

Personal- och ekonomiadministratör, Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer

Anja Kornhill 08-674 70 32

Administrerar stiftelser

Tiina Reiman 08-16 26 59

Systemförvaltare, behörigheter och användarnamn/lösenord

 

Inköps- och upphandlingssektionen

Susanne Ekman 08-16 44 57

Upphandlingschef

Paul Becker 08-16 10 09

E-handels- och processansvarig

Sara Engman 08-16 33 16

Upphandlingsassistent

Ingrid Eriksson Berg 08-674 75 50

Strategisk upphandlare

Samantha Gainsford 08-16 15 72

Inköps- och systemsamordnare

Camilla Holm 08-16 42 15

Inköpssamordnare, Wisum portalen

Anders Karlsson 08-674 71 10

Strategisk upphandlare

Cecilia Landström 08-674 70 47

Strategisk upphandlare

Sara Lange

Strategisk upphandlare - konsult

Tomas Lundberg 08-16 13 39

Strategisk upphandlare

Hans Löthman

Strategisk upphandlare - konsult

Andreas Rosenquist 08-16 29 60

Praktikant

Thomas Torpfeldt 08-16 13 12

Avtalscontroller

Stefan Gustafsson

Strategisk upphandlare - tjänstledig

Olga Pöntinen

Strategisk upphandlare - tjänstledig

Magnus Calais

Upphandlingsjurist - har flyttat till IT-avdelningen

 

Redovisningssektionen

Karolina Pihlblad 08-674 71 44

Redovisningschef

Elzbieta Dyrdak 08-674 77 97

Externa medel för inst: 102, 121, 158, 308, 464, 490

Redovisningsansvarig för universitetets holding- och dotterbolag

Fabian Edling 08-16 20 05

Externa medel för inst: 120, 153, 165, 172, 220, 311, 314, 321, 331, 333, 403, 432, 433, 463, 478, 484, 645, 656

Kristina Folkesson 08-16 40 11

SUHF, leverantörsupplägg

Johan Fredricsson 08-16 22 91

Anslagsfördelning, moms, arkivfrågor redovisningsmaterial, Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer

Ann-Charlotte Fuchs 08-674 71 38

Processledare reskontra, kundkrav/inkasso, reskontraavstämning

Peter Gahnberg 08-674 74 75

Raindanceportalen, krav/inkassoärenden leverantörer, utbetalningar

Daniel Johansson 08-16 20 66

Redovisnings- och bokslutsfrågor, kundupplägg, leverantörsupplägg

Stefan Lejonbalk 08- 674 73 52

Externa medel för inst: 103, 116, 150, 309, 312, 320, 323, 402, 460, 465, 468, 473, 481, 485, 647, 662, 850

Leverantörsupplägg, inbetalningar av externa medel på projekt från VR, Formas och Forte

Christer Niklasson 08-16 15 90

Utbetalningar, bankavstämningar, Riksgälden, inköpskort, servicebox

Gabriele Nilsson 08-16 36 74

Controller, boksluts- och redovisningsfrågor

Anders Nordström 08-16 36 07

Avstämning av personalkonton (Personalavdelningen 2 dgr/vecka), budgetverktyget Mercur

Yvonne Oliveira  08-16 29 66

Externa medel för inst: 122, 310, 317, 318, 404, 408, 507, 525, 649, 652, 653, 654, 655, 670, 801, 851

Gurly Olson Merrie 08-16 29 61

Externa medel för inst: 100, 104, 106, 108, 154, 161, 200, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 328, 400, 401, 412, 431, 483, 508, 600, 648, 658

Johanna Persson  08-16 11 19

Back-up projekt

Bijan Shafeie 08-16 13 65

Redovisning av anläggningstillgångar, inventeringsfrågor och intrastatredovisning

Håkan Sixtensson 08-16 21 32

Inbetalningar, valutakonton, bankavstämningar, checkar, kortinlösen, oidentifierade medel