Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Fastighetsavdelningen" till en vän..

Skicka "Fastighetsavdelningen" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.

Tillbaka till artikeln

Lokalfrågor

Lokalförsörjningen
Lokalförsörjningen: Förfrågan
Lokalservice
Lokalservice: lokalservice@su.se
Lokalvård: lokalvard@su.se
Inköp och logistik
Godsmottagningen: gods@su.se
SU-butiken: subutiken@teknavd.su.se
Säkerhet
Nyckelexpeditionen: nyckelexpeditionen@sakerhet.su.se  
Felanmälan lokaler, skyltning och utemiljöer
Lokalförsörjningen: Anmälan
Felanmälan avlopp, värme och ventilation
Akademiska Hus: Felanmälan
Bostadsfrågor
Bostadsförsörjningen: housingoffice@su.se

Avdelningschefen

Pågående projekt

Albano

Ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Läs mer