Lena Lundqvist. Foto: Eva Dalin.
Lena Lundqvist. Foto: Eva Dalin.

Vad är ert uppdrag?

– Fastighetsavdelningen hanterar alla universitetets lokaler inklusive bostäder till utbytesstudenter och utländska forskare. Vi har från och med årsskiftet också ansvar för alla lokalanknutna servicefrågor till exempel säkerhet, lokalvård och lokalservice men också gods och transport. Dessutom finns universitetets miljökoordinator på avdelningen.

Vilket stöd ger ni?

– På avdelningen jobbar vi med i huvudsak tre typer av arbetsuppgifter; långsiktiga planer för hur universitetet ska få de lokaler och bostäder som behövs, närmare hundra olika typer av projekt såväl stora som små och sist men inte minst har vi många löpande arbetsuppgifter såsom passagekortsutlämning och bevakning, utbildningar i säkerhet-, brand- och miljöfrågor, rådgivning i arbetsmiljöfrågor, lokalservice och lokalvård. Vi stöttar också andra verksamheter på universitetet med hjälp vid flytt, montering, gods/transport och återvinningshantering. På Fastighetsavdelningen finns även SU-butiken som, utöver förmedling av kontorsmaterial och profilprodukter, tillhandahåller kemikalier och gas till labbverksamheten.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Fastighetsavdelningen sitter idag på flera olika ställen. Kansli, Bostadsförsörjning (Housing Office) och Lokalförsörjning sitter i Frescati backe, Lokalservice och Säkerhet håller till i Södra huset, Inköp och logistik i Allhuset och SU-butiken i Arrheniuslaboratorierna (Hus B). Det enklaste sättet att hitta rätt kontaktväg för ett specifikt ärende är att besöka vår webbsida su.se/fastighetsavdelningen.

Har ni några större projekt på gång inom avdelningen?

– Arbetet med att utforma det nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Redan 2020 flyttar de första verksamheterna in i nya moderna forsknings- och undervisningslokaler. Många förbättringar väntar medarbetare och studenter såsom moderna kontor, studie- och läsytor, vilket är en bristvara i många av de befintliga lokalerna. Läs mer om Albano på su.se/albano.

– Sedan våren 2016 arbetar vi med att införa ett nytt systemstöd för lokalhantering. Ambitionen är att det ska börja användas i början av 2018.

– Södra huset kommer så småningom att behöva en upprustning. Vi genomför nu ett utvecklingsprojekt på ett av våningsplanen i F-huset för att undersöka husets möjligheter tekniskt men inte minst funktionellt. Förutom att vara en arbetsplats för Fastighetsavdelningen kommer plan 6 i F-huset också att vara en testmiljö för framtidens verksamhetsanpassade kontor och en plats för alla på universitetet att besöka och inspireras av. Varmt välkommen till oss på F6 under hösten!