Lena Lundqvist. Foto: Eva Dalin.
Lena Lundqvist. Foto: Eva Dalin.

Vad är ert uppdrag?

– Fastighetsavdelningen hanterar universitetets lokaler, inklusive bostäder till utbytesstudenter och utländska forskare. Vi har också ansvar för alla lokalanknutna servicefrågor till exempel säkerhet, lokalvård och lokalservice, samt gods och transport. Dessutom finns universitetets miljökoordinator och miljöteam på avdelningen.

Vilket stöd ger ni?

– På avdelningen jobbar vi i huvudsak med tre typer av arbetsuppgifter; långsiktiga planer för hur universitetet ska få de lokaler och bostäder som behövs, flera olika typer av projekt (stora och små) och sist men inte minst tar vi hand om många löpande uppgifter som passagekortsutlämning och bevakning, utbildningar i säkerhet-, brand- och miljöfrågor, rådgivning i arbetsmiljöfrågor, lokalservice och lokalvård. Vi stöttar också andra verksamheter på universitetet med hjälp vid flytt, montering, gods/transport och återvinningshantering. SU-butiken som förmedlar kontorsmaterial och profilprodukter, samt tillhandahåller kemikalier och gas till laboratorieverksamheten, tillhör också Fastighetsavdelningen.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Fastighetsavdelningen i Södra huset (Hus F, plan 6) och Servicecenter vid Stockholms universitetsbibliotek (Hus D, plan 4). Gods/transport hittar man på Frescativägen 8 (bakom restaurang Lantis) och SU-butiken ligger i Arrheniuslaboratorierna (Hus B). Det enklaste sättet att hitta rätt kontaktväg för ett specifikt ärende till fastighetsavdelningen är att besöka vår webbsida: su.se/fastighetsavdelningen.

Har ni några större projekt på gång inom avdelningen?

– Arbetet med det nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Redan 2020 ska de första verksamheterna flytta in i nya forsknings- och undervisningslokaler. Många förbättringar väntar medarbetare och studenter till exempel moderna kontor, studie- och lärandemiljöer, vilket är en bristvara i flera befintliga lokaler. Läs mer om Albano: su.se/albano.

– Fastighetsavdelningens projekt att införa ”Facility Management” – ett koncept för lokalrelaterade tjänster kommer att innebära ytterligare förbättringar för medarbetare och studenter. Konceptet kommer att omfatta: modeller för debitering och fördelning av intäkter mellan anslag och utdebitering, tjänsteinnehåll med utgångspunkt från användarnas behov i lokaler och bostäder, samt förbättrad service. 

– Södra huset kommer framöver att behöva renoveras. Vi har undersökt husets möjligheter tekniskt och inte minst funktionellt och genomfört ett utvecklingsprojekt på ett av våningsplanen i F-huset. Plan 6 i F-huset är Fastighetsavdelningens arbetsplats, men det är också en testmiljö för framtida verksamhetsanpassade kontor. En plats för alla på universitetet att besöka och inspireras av. Varmt välkomna till oss!