Illustration servicedisken
Illustration servicedisken, med reservation för ändringar. Illustration: 2BK Arkitekter.


Universitetets nya servicedisk syftar till att vara en naturligt fysisk plats för att assistera med lokal- och bostadsrelaterade frågor till såväl anställda, studenter, internationella studenter och gästforskare.

Fastighetsavdelningens två befintliga receptionsfunktioner på B3 (Sektionen för lokalservice reception i Södra huset rum B379 och Sektionen för Säkerhets nyckelexpedition i Södra huset rum B371) upphör och samlokaliseras istället i den nya servicedisken. Med sitt nya läge blir servicedisken synligare och därmed enklare att hitta till än de två befintliga diskarna på B3. Sammanslagningen av de idag två befintliga diskarna ger en samlad funktion och därmed en effektivare och bättre service gällande fastighets-, service- och säkerhetsrelaterade frågor.

Ytterligare information om servicedisken kommer under hösten.