Fastighetsavdelningen

Nu bygger vi universitetets nya servicedisk

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Frågor till Fastighetsavdelningen

För frågor, beställningar eller felanmälningar gällande lokaler, lokalförsörjning, lokalservice, lokalvård, godsmottagning, SU-butiken, säkerhet, skyltning, utemiljö etc.
Vänligen kontakta: Serviceportalen.


För felanmälan gällande avlopp, värme och ventilation - kontakta Akademiska Hus: Felanmälan

För bostadsfrågor - kontakta sektionen för Bostadsförsörjning: housingoffice@su.se

Hallå där Fastighetsdirektören!

PÅGÅENDE PROJEKT

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service som på bästa sätt uppfyller universitetets behov.

Läs mer om de pågående projekt som Fastighetsavdelningen ansvarar för>>