Det lär inte ha undgått många att det pågår en del markarbeten på Frescati just nu. Det tidvis kraftiga snöfallet har lett till ett ökat behov av trädbeskärning och avverkning pga skador som uppkommit under snöintensiva dagar. Akademiska Hus har även genomfört takskottning på flera håll med anledning av vädret.

Se bifogad artikelbilaga (pdf) om du vill veta mer om aktuella markarbeten.

Kontaktperson hos Akademiska Hus är fastighetsförvaltare Martin Sandelin, martin.sandelin@akademiskahus.se