Stockholms universitet var i år värd för den årliga nätverksträffen för lärosäten som arbetar med bostadsuthyrning för internationella forskare och studenter. Nätverket bildades för ett par år sedan och består idag av de åtta lärosätena Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet samt Stockholms universitet.

Årets nätverksträff ägde rum den 25 oktober på Campus Frescati och representanter för Stockholms universitet var medarbetare från Fastighetsavdelningens sektion för bostadsförsörjning (Housing Office). Under dagen deltog ca 30 personer från de olika lärosätena i syfte att inspirera varandra och diskutera gemensamma utmaningar. Årets diskussionsämnen var fokuserade på utbud och efterfrågan på bostäder hos respektive lärosäte, samt vilka planerade expansioner som finns för framtiden. Gemensamt för nästan alla lärosäten är att det är svårt att matcha utbudet av bostäder med den stora efterfrågan. Dock är utmaningen särskilt stor för lärosätena i Stockholm, på grund av den rådande bostadsbristen.