Sedan början av maj är Nellie Grenius säkerhetschef/strateg vid Stockholms universitet. Hennes uppdrag är främst att samordna säkerhetsarbetet, se till att rätt kunskap och verktyg finns på plats, samt att utveckla säkerhetsarbetet.

– Jag ser fram emot att få arbeta med säkerhetsfrågor vid Stockholms universitet, både med samordning och utveckling, säger Nellie.

Senast kommer Nellie från Statens institutionsstyrelse där hon ansvarade för myndighetens våldsförebyggande arbete och utvecklade det konflikthanteringsprogram som används av myndighetens klientnära medarbetare. Vidare har hon 14 års erfarenhet från kriminalvården där hon arbetat med fokus på säkerhetsrelaterade frågor.

Tillsammans för systematiskt säkerhetsarbete

Att utveckla och driva en funktion framåt är något Nellie brinner för och hennes förhoppning är att gemensamma ansträngningar ska skapa strukturer för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och därigenom minimera risker för avbrott i universitetets respektive verksamheter.

– Det är viktigt att komma ihåg att jag inte ensam kan skapa säkerhet på Stockholms universitet, det är något vi gör tillsammans. Vi är många som redan är involverade i det arbetet, varje dag, utifrån våra olika uppdrag, säger Nellie.

Foto på Nellie Grenius
Nellie Grenius säkerhetschef/strateg vid Stockholms universitet. FOTO: Jan Ekström

 

Det är Fastighetsavdelningen som samordnar och ansvarar för de servicefunktioner som krävs för att universitetet ska kunna effektivisera och fokusera på sin kärnverksamhet.

– Säkerhet ingår bland våra servicefunktioner och med rekryteringen av Nellie förstärks avdelningens uppställning inom området och vi kan fortsätta vårt arbete att utveckla de säkerhetsrelaterade tjänsterna som universitetet behöver, säger Lena Lundqvist, chef på Fastighetsavdelningen.