I uppdraget ingår att förse universitetet med ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler, bostäder och tillhörande servicetjänster som på bästa sätt stödjer kärnverksamheten. Avdelningen ansvarar för den strategiska planeringen av universitetets lokaler och bostäder och är universitetets representant i fastighets- och bostadsrelaterade frågor.

För att uppnå kvalitet i allt vi gör genomsyras verksamheten av ledorden långsiktighet, tydlighet, kompetens och engagemang. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ligger i fokus för hela verksamheten.

 

Organisationsstruktur Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningens organisationsstruktur (2019)

 

Fastighetsavdelningen innefattar tre sektioner; bostadsförsörjning, lokalförsörjning och service, samt stabsfunktioner, Facility management chef, team ekonomi och verksamhetscontroller. Fastighetsdirektör är Lena Lundqvist.

Bostadsförsörjning (Housing Office)

Sektionen för bostadsförsörjning tillhandahåller bostäder till internationella studenter och gästforskare vid Stockholms universitet. Mer information (OBS! på engelska) finns på sidan: Housing for international students >>.

Lokalförsörjning

Sektionen för lokalförsörjning består av följande tre ansvarsområden:

Lokalansvar

Samordnar frågor som rör lokalerna, tex avseende IT, lokalvård, brand, lås och larm samt med fastighetsägare. Via avdelningens serviceportal kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla  lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler. Mer information om lokalrelaterade frågor hittar du här.

Projektledning

Ansvarar för att planera, leda och styra tilldelade projekt. Säkerställer projektets budget, tidplan och kvalitet samt att leveransen motsvarar överenskommen beställning. Mer information om pågående projekt.

Lokalstrategi

Har ett övergripande ansvar för att planera och samordna lokalnyttjandet för samtliga verksamheter och förordna lokalanvändning enligt gällande regelverk och strategiska mål.

Service

Fastighetsavdelningen samordnar och ansvarar för flera olika servicefunktioner som krävs för att universitetet ska kunna effektivisera och fokusera på sin kärnverksamhet. Följande är våra ansvarsområden:

Godsmottagningen

Erbjuder service så som post-, paket- och godshantering, teknikertjänster samt återvinning. Mer information om godsmottagningen.

Lokalvård

Ansvarar bland annat för daglig städ, årlig storstädning, golvvård samt årlig fönsterputsning. Läs mer om lokalvård.

Miljö

Ansvarar för att ta fram informations- och styrdokument samt hålla interna miljöutbildningar i enhetlighet med universitetets miljöledningssystem. Du som vill veta mer om universitetets miljöarbete hittar mer information på miljöwebben.

Servicecenter – Frescati Södra 

Servicecenter hanterar bland annat felanmälningar, inlämning av hittegods, ut- och inlämning av nycklar och passerkort till anställda och studenter samt administration av bostadsnycklar till internationella studenter och gästforskare. Läs mer om servicecenter.

SU-butiken

Försäljning av profilprodukter, kontorsmaterial etc. samt ansvarar för den centrala hanteringen av specialgaser och kemikalier. Du finner mer information om SU-butiken här.

Säkerhet

Ansvarar för universitetets säkerhetsfrågor inklusive hantering av lås, nycklar, passerkort och väktare. Läs mer om Säkerhet.

Tentamens- och undervisningsservice

Ansvarar för de centralt administrerade undervisningssalarna genom att ta fram regler för bokning och beskriva rutiner för nyttjandet av salarna, samt föra statistik över nyttjandet. Även ansvariga för systemförvaltning av TimeEdit: utbildning (schema, lokalbokning och tjänsteplanering), support till användarna, utveckling av systemet och dess integreringar med andra system, samt automatiserad interndebitering. Läs mer om pågående projekt: Central tentamensadministration (fr.o.m. ht20 på projektsidan >>.

Stabsfunktioner

Avdelningens stab arbetar på uppdrag av avdelningens ledning och har kompetens inom följande områden: verksamhetsutveckling, miljöledning, kommunikation, avtal, administration, IT samt projektledning för administrativa övergripande projekt.

Byggnader och campuskarta

Här beskrivs Frescatis samtliga byggnader inklusive vägbeskrivning. Ett antal universitetsområden har även kartor där du kan se institutioners och avdelningars placering. Vid önskemål om förändring/justering av kartan, vänligen kontakta redaktör.

Kontakta oss på Fastighetsavdelningen

Besöks- och postadress till Fastighetsavdelningen finner du i Sukat. Kontakta Fastighetsavdelningen genom Serviceportalen.

Fakturaadress

Stockholms universitet
645 Fastighetsavdelningen
Box 50741
202 70 MALMÖ