Fastighetsavdelningen

Lokalfrågor

Lokalförsörjningen
Lokalförsörjningen: Förfrågan
Lokalservice
Lokalservice: lokalservice@su.se
Lokalvård: lokalvard@su.se
Inköp och logistik
Godsmottagningen: gods@su.se
SU-butiken: subutiken@su.se
Säkerhet
Nyckelexpeditionen: nyckelexpeditionen@su.se
Felanmälan lokaler, skyltning och utemiljöer
Lokalförsörjningen: Anmälan
Felanmälan avlopp, värme och ventilation
Akademiska Hus: Felanmälan
Bostadsfrågor
Bostadsförsörjningen: housingoffice@su.se

Avdelningschefen

Pågående projekt

Albano

Ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Läs mer