Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Vad är ert uppdrag?

– Vi ska vara ett stöd så att alla som arbetar och studerar här kan använda informationsteknik i sin verksamhet. Det betyder att vi tillhandahåller infrastruktur och bastjänster som e-post, nät, telefoni, samt en mängd andra IT-tjänster anpassade för universitetets institutioner och enheter, till exempel Arbetsplatstjänsten, Bemanningsplanering och olika typer av servertjänster. Våra tjänster är självklart anpassade till de olika regelverk som gäller, för informationssäkerhet, miljö och liknande.

Vilket stöd ger ni? 

– Vi erbjuder support för alla centrala IT-tjänster och system, huvudsakligen via Helpdesk, och vi stödjer också med projektledning och olika utredningar.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Hela avdelningen sitter i Södra huset, tyvärr inte i samma hus i dagsläget. Helpdesk och telefonistfunktionen finns i B-huset på plan 2 och Infrastruktursektionen, Servicesektionen, Systemutvecklingssektionen, IT-staben och ledningen sitter på plan 5 i D-huset.
Supportfrågor, beställningar och felanmälan görs via Serviceportalen och vi har också kontaktpersoner som kan hantera frågor som ligger utanför det dagliga. Det kan till exempel vara önskemål om helt nya tjänster eller andra frågor som kan dyka upp. Kontaktpersonernas roll är att föra verksamhetens talan inom IT-avdelningen. Alla kontaktuppgifter finns på Medarbetarwebben.

Har ni några större projekt på gång?

– Ja, vi har flera större projekt på gång. Dels pågår en upphandling av en ny lärplattform som på sikt ska ersätta Mondo. Jag kan inte säga så mycket om det just nu eftersom vi är mitt i upphandlingsfasen, men det är ett stort projekt som kommer att involvera många, både medarbetare och studenter, det känns väldigt spännande. Vi håller också på med uppskalning av Tentamenstjänsten, som går ut på att möjliggöra digital examination för sammanlagt cirka 500 samtidiga användare mot dagens cirka 150. Vidare genomförs på uppdrag av Förvaltningschefen en utredning om tekniska lösningar för framtidens lärosalar, samtidigt som vi ser över möjligheterna att införa Office365 för anställda. Utöver detta pågår flera andra initiativ för att ny teknik ska vara till nytta för Stockholms universitet.