IT-avdelningen har utpekade kontaktpersoner gentemot universitetets verksamhet. Gruppen kallas för BRM vilket har sitt ursprung i processramverket som IT-avdelningen valt att arbeta efter. BRM-gruppens uppgift är att skapa och förvalta en god relation mellan verksamheten/beställarna och IT-avdelningen. Gruppen ska dessutom arbeta för att förstå verksamhetens behov och säkerställa att de uppfylls.

BRM-gruppen hanterar de frågor som ligger utanför det dagliga arbetet som till exempel behov av nya eller förändrade tjänster som uppkommer. Felanmälan och beställningar ska även fortsättningsvis hanteras av Helpdesk via Serviceportalen  eller via telefon (1999).

BRM-gruppen består i dagsläget av tre personer:

Du kan självklart också kontakta BRM-gruppen och ställa en fråga via Serviceportalen.