Maria Wilenius. Foto: privat.
Maria Wilenius.

Maria Wilenius har under ett och ett halvt år varit huvudsekreterare för den nyligen avslutade Internationaliseringsutredningen. Tidigare har hon varit administrativ chef, avdelningschef och biträdande förvaltningschef vid Stockholms konstnärliga högskola samt kansliråd och biträdande enhetschef på Utbildningsdepartementet. Maria Wilenius har även arbetat för Unesco och Sveriges förenade studentkårer.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Stockholms universitet och att få vara med och utveckla verksamhetsstödet vid rektors kansli. Stockholms universitet har en mycket viktig roll att spela för utvecklingen av högre utbildning och forskning i Sverige. Det ska bli riktigt roligt och spännande att få vara med och bidra till att förutsättningarna för universitetet är så goda som möjligt, säger Maria Wilenius.

Maria Wilenius har en juristexamen från Uppsala universitet.

Från den 1 januari omvandlas den nuvarande Avdelningen för planeringsstöd till tre sekretariat. Maria Wilenius blir alltså chef för Ledningssekretariatet, planeringschef Åsa Borin leder Planeringssekretariatet medan chefsjurist Markos Stavroulakis leder Rättssekretariatet. De tre sekretariaten samverkar inom Rektors kansli.