Katariina Kiviniemi Birgersson, avdelningschef för Naturvetenskapliga områdeskansliet. Foto: Anna-Karin Landin
Katariina Kiviniemi Birgersson, avdelningschef för Naturvetenskapliga områdeskansliet. Foto: Anna-Karin Landin

Vad är ert uppdrag?

– Områdeskansliet har en viktig roll i att fungera dels som stöd åt kärnverksamheten inom det naturvetenskapliga området, och dels som en länk mellan områdets institutioner och universitetets övriga förvaltning. Inom det Naturvetenskapliga området ingår det 17 institutioner och fyra centrumbildningar/institut.

Vilken typ av stöd ger ni?

– Kansliet utgör ett nödvändigt administrativt stöd åt institutionerna gällande frågor som berör forskning, utbildning, ekonomi, befordringar och läraranställningar samt relaterad informationsverksamhet. Kansliet har ett nära samarbete med områdesnämnden (tillika fakultetsnämnden) och bereder ärenden samt verkställer beslut av nämnden. Naturvetenskapliga områdets interna organisation innefattar ett antal beredande organ och arbetsgrupper i vilka kansliets personal deltar som kanslistöd. Målet är att kansliets ”stöd” till kärnverksamheten ska vara effektivt samt kännetecknas av hög kvalitet och stor tillgänglighet.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Områdeskansliet för naturvetenskap finns i Södra huset, hus A, plan 5. Kansliet kommer däremot att flytta till plan 3 i Södra huset under höstterminen. Man når oss smidigt via e-post och naturligtvis per telefon. Här hittar du aktuella kontaktuppgifter! 

Har ni några större projekt på gång inom avdelningen?

– Områdeskansliet har i dagsläget 12 medarbetare. Kansliets personal har ett nära samarbete med områdets kärnverksamhet och är engagerade och insatta i frågor och projekt som är viktiga för området. Några processer och projekt som kan nämnas är att det inom kort kommer att fattas beslut om strategier för det Naturvetenskapliga området 2017–2022.  Rekryteringsarbetets betydelse för kärnverksamheten poängteras bland annat i områdets nya strategier, det vill säga vikten av att kunna rekrytera de mest kvalificerade medarbetarna. Det är därför värt att påpeka att det första befordringsärendet av en biträdande lektor till universitetslektor har påbörjats inom området via den så kallade akademiska karriärvägen ”tenure-track”. Det kommande nämndvalet i höst bör även nämnas, där valberedningen arbetar med att ta fram förslag på vicerektor och områdesnämnd som kommer att leda det naturvetenskapliga området från årsskiftet.