• Medarbetaren flyttar från annat land i samband med tillträde av anställning vid SU, Trots inreseförbudet till Sverige ska personer som är EU-medborgare eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige fortsatt få resa in. Praktiska problem med resor till Sverige kan dock förekomma och situationer kan behöva lösas utifrån aktuella omständigheter.
    Frågor och svar på regeringens webbplats
    Information på Migrationsverkets webbplats
  • Ny ansökan om uppehållstillstånd, Migrationsverket prövar ärenden om uppehållstillstånd på samma grunder som i vanliga fall.
    Mer information hos Migrationsverket


Ni är välkomna att kontakta er rådgivare på Personalavdelningen för att diskutera uppkomna frågor närmare.

Kontaktperson: Maria Morin, maria.morin@su.se