Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighetsperiod minst fyra veckor under juni-augusti (huvudregel). För lärare gäller att semester förutsätts förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid. Under rådande omständigheter är det viktigt att planera noga inför sommarsemestrarna. Avvakta beslut om semesteransökningar för medarbetare tills du har en god helhetsbild av vad som krävs för verksamheten under sommaren. Inför denna sommar finns skäl att särskilt planera för förläggning av lärarnas semester utifrån verksamhetens behov.

Kontaktperson: Marie Högström, personalchef, marie.hogstrom@su.se