Personalavdelningen svarar för utveckling av personaladministrativa rutiner, tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar, förordningar och kollektivavtal.

Personalavdelningen svarar vidare för löneadministration, reseräkningar och pensions- och försäkringsfrågor liksom för personalstatistiska och personalekonomiska redovisningar.

Personalavdelningen svarar – i samverkan med institutionerna – även för personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete, m.m.

Kontaktuppgifter
Personalavdelningens lokaler finns i Södra huset, Hus A, plan 6.
(Plan A 6 är låst – alla anställda har tillgång kl. 08.00–16.40 med sitt nyckelkort och sin vanliga kod.)

Vem är din institutions kontaktperson? Se på listan "Lönehandläggare och personalspecialister efter institutionsnummer" bland bifogade filer längst ner på sidan.
 

Faktura- och leverantörsinformation

Se Faktura, betalningar och e-handel.
Skriv i fakturan som referens 654.