Uppdrag

Rättssekretariatet är en del av Rektors kansli med särskild uppgift att leverera huvuddelen av verksamhetens juridiska stöd.

Prioriterade områden

Rättssekretariatet har en rad särskild prioriterade områden för 2019. Följande områden finns med i sekretariatets verksamhetsplan:

 • Effektivisering samt förebyggande arbete vad gäller handläggning av disciplinärenden.
 • Utbildnings- och informationsinsatser i syfte att säkerställa tillräcklig kunskap om förvaltningslagen hos verksamheten, samt implementering av regelförändringarna genom 2018-års förvaltningslag i styrdokument.
 • Implementering av verktyget Fråga juristen i syfte att effektivisera och förenkla Rättssekretariatets juridiska stöd.

 • Digitaliseringsarbete
 • IP-policy
 • GDPR
 • Ta fram en process för hantering av oegentligheter.

 • Ta fram en process för uppföljning av författningsefterlevnad.

Kalendarium

Utbildningar

Pågående

Kommande

På gång

Pågående utredningar:

 • PM – Partsbegreppet i nya förvaltningslagen – vad innebär detta för kraven på hantering av ärenden m.m. för Stockholms universitet (efter upprättande av utredningen kommer länk publiceras under Avslutade utredningar nedan).

 • Revidering av informationen om juridik på Medarbetarwebben.

 • Revidering av Handbok för ärendehandläggning.

Avslutade utredningar:

 • PM – förändringarna genom Förvaltningslagen.

 • PM – tolkning och översättning.

 • Om kompletteringsförelägganden.