Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Vad är ert uppdrag?

– Samverkansavdelningen har ett brett och spännande uppdrag! Avdelningen ansvarar bland annat för universitetsövergripande kommunikation, utveckling av processer och metoder för samverkan och relationsvård, innovations- och alumnfrågor, fundraising, akademiska högtider och konsten vid universitetet. Konferensservice ingår också i avdelningen, liksom arbetet med Korta vägen, som universitetet utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

– Avdelningen är organiserad i tre sektioner och ett administrativt kansli. Sektionerna för Kommunikation, Externa relationer samt Relationer och evenemang.

Vilket stöd ger ni?

– Stödet vi ger skiljer sig ganska mycket åt, beroende på uppgiften. Inom kommunikationsområdet är vårt uppdrag att utifrån universitetets strategier kommunicera Stockholms universitet som helhet och vad universitetet står för. Men också att skapa goda förutsättningar för främst kärnverksamheten men också förvaltningen att kommunicera sin verksamhet. Kommunikatörsnätverket som samlar alla kommunikatörer inom universitetet är en viktig kanal för det arbetet.

– Vi arbetar även med att utveckla och understödja användningen av verktyg och arbetssätt som underlättar kärnverksamhetens samverkan med det omgivande samhället. I detta ligger att ge råd, inspiration, vägledning och praktiskt stöd till forskare, doktorander och lärare i samverkans- och innovationsfrågor. Nätverket med lokala samverkanskoordinatorer är en viktig kanal för oss.

– Konferensservice ger stöd för den som vill hålla en konferens eller ett möte i Aula Magna. Och konstintendenturen ansvarar för att vi hanterar den konst vi ansvarar för på ett korrekt sätt och ger stöd i detta.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Flertalet av medarbetarna, inklusive jag själv, sitter i Bloms paviljong. Den kanske inte så vackra men funktionella, tillfälliga byggnaden norr om universitetsbiblioteket. Konferensservice medarbetare finns förstås i Aula Magna. Medieproduktion har lokaler i Södra huset, Hus B. Vi har ett antal funktionsadresser som vi kan nås genom, beroende på vad frågan gäller.