Wilhelm Widmark. Foto: Niklas Björling.
Wilhelm Widmark. Foto: Niklas Björling.

Vad är ert uppdrag?

– Bibliotekets uppdrag är att stödja universitetets studenter och forskare i informationssamhället och samverka och främja universitetets intressen inom området. Kort sagt att praktiskt och infrastrukturellt se till att universitets forskare och studenter har tillgång till, och når ut med, den forskning de behöver.

Vilket stöd ger ni?

– Vi erbjuder handledning, digitalisering, stöd vid publicering av avhandlingar och kvalitetsgranskad forskning via Stockholm University Press. Utöver det erbjuder vi naturligtvis möjlighet att låna forskning vid våra bibliotek, men vi beställer också in all forskning som forskarna behöver.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi har en väl fungerande kundservice som hjälper till på webben, via vår chatt och e-post. Det går också bra att besöka våra bibliotek. Bäst öppettider har Frescatibiblioteket och där har också de flesta sina arbetsplatser. Det går också bra att boka möten och besöka oss på det sättet.

Har ni några större projekt på gång?

– Just nu arbetar vi bland annat med ett projekt om forskningsdata som ligger över hela förvaltningen men där biblioteket är ansvarigt. Det handlar om att ta fram en fungerande struktur för hur universitetet ska hantera forskningsdata framåt.