Wilhelm Widmark. Foto: Niklas Björling.
Wilhelm Widmark. Foto: Niklas Björling.

Vad är ert uppdrag?

– Bibliotekets uppdrag är att stödja universitetets studenter och forskare i informationssamhället och samverka och främja universitetets intressen inom området. Kort sagt att praktiskt och infrastrukturellt se till att universitets forskare och studenter har tillgång till, och når ut med, den forskning de behöver.

– Den viktigaste frågan för oss just nu handlar om öppen vetenskap, dels om att stödja våra forskare i att hantera öppen data, och dels hur forskarna ska nå öppen publicering. Den frågan låg tidigare bara på biblioteken, men jag har jobbat för att det är en universitetsövergripande fråga, vilket ledningen verkligen visat att det är.

Vilket stöd ger ni?

– Vi erbjuder handledning, digitalisering, stöd vid publicering av avhandlingar och kvalitetsgranskad forskning via Stockholm University Press. Utöver det erbjuder vi naturligtvis möjlighet att låna forskning vid våra bibliotek, men vi beställer också in all forskning som forskarna behöver.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi har en väl fungerande kundservice som hjälper till på webben via vår chatt och vårt frågeforum. Vi har också lanserat en Guide-sida på vår webbplats med digitala lärresurser som ett led i att öka vår tillgänglighet. Det går också bra att boka möten och givetvis också att besöka våra bibliotek. Vårt huvudbibliotek, Frescatibiblioteket, har generösa öppettider och 1350 studieplatser.

Har ni några större projekt på gång?

– Avdelningen för arkiv och registratur har införlivats i bibliotekets organisation med uppdrag att genomföra en digitalisering av arkivprocessen och i slutändan implementera ett e-arkiv. Viktiga arbeten genomförs för att stötta forskarna i kostnader för OA-publicering samt att arbeta med infrastrukturen för hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen.