Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen. Foto: Anna-Karin Landin
Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen.

Vad är ert uppdrag och vilken typ av stöd ger ni?

– Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt att handlägga studentärenden. Arbetet spänner över många olika områden, från att till exempel informera gymnasieelever om universitetsstudier till att utfärda examensbevis, och vi jobbar i tolv verksamhetsgrupper: Antagning och högskoleprov, Studieinformation, Examen, Systemförvaltning Ladok/SISU, sekretariatet för verksamhetsförlagd utbildning, Särskilt pedagogiskt stöd, Studie- och språkverkstaden, Studie- och karriärvägledning, Internationell mobilitet, Studenthälsan i Stockholm, Utbildningstolkning och en kanslifunktion.

– Förutom att ge stöd till studenter ger vi också stöd till institutioner, fakulteter och universitetsledning inom ramen för våra uppdrag. Det kan exempelvis handla om specialistkompetens i studieavgiftsfrågor, fortbildning för studievägledare, rådgivning om särskilt pedagogiskt stöd eller support för användare av våra utbildningsadministrativa system.

– I universitetets arbete med arbetsmiljö och lika villkor ger Studentavdelningen kanslistöd åt Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (Ralv) och är drivande i arbetet med breddad rekrytering och deltagande.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Studentavdelningen ligger i Studenthuset där studenter och besökare möts av Infocenter som ger service och svarar på frågor. Avdelningens olika verksamheter når du via våra funktionsadresser som du hittar på webben.